Академічне письмо та презентація

Шаблій, Олег Віталійович

Академічне письмо та презентація

2021

Шаблій, Олег Віталійович. Академічне письмо та презентація [Текст]: навч. посіб. / О. В. Шаблій, І. Ю. Пьянова; Одес. держ. екол. ун-т. – Житомир: ТОВ «505», 2021. – 84 с.: табл., іл. – ISBN 978-617-7892-08-2

ІН2-21921

Навчальний посібник присвячений основним аспектам написання наукових публікацій та створення наукових презентацій англійською мовою. Наведений матеріал спрямований на вироблення активних навичок академічного письма та презентацій, а також запобігає припущенню магістрантами та аспірантами найбільш типових помилок під час представлення різного роду наукових робіт англійською мовою.

Навчальний посібник складається з двох частин: академічне письмо та академічні презентації, кожна з яких містить лекційний матеріал, відповідні приклади та практичні завдання. Матеріал навчального посібника розраховане на аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

Фонд основного книгосховища
Надійшло у листопаді 2021

 

Останні надходження

Журба Панас
Хомуленко Борис Владиславович
Таукешева Тетяна Дауледкіріївна
Куценко Анатолий Николаевич
Шпорлюк Роман
Вааль Франс де
Коробейнікова Тетяна Іванівна
Букач Валерій Михайлович
 

Пошук

Пошук за назвою, автором або роком видання